Μόλυνση από HPV: Καθημερινή πραγματικότητα. Πολύ συνηθισμένη μόλυνση ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες. Ο καρκίνος είναι σπάνιο επακόλουθο και προλαμβάνεται!